Søk om offentlige tilskudd - VALE Designs
Gratis frakt til Europa
Gratis retur inntil 30 dager
Få tilskudd - vi søker gratis for deg
Hjelp og FAQ

Offentlige tilskudd

Les mer nedenfor

Hvordan får jeg refusjon?

Tilskudd fra kommuner i Danmark

I dag, i Danmark, kan rullestolposer, smekker, matere og andre gjenstander for personer med spesielle behov gis gjennom kommunen (Kommune).

Regelen er at disse produktene blir gitt hvis de representerer en utgift knyttet til personens funksjonshemming. De kan enten tildeles 100% (f.eks. Smekker) eller forskjellen produktet koster mer sammenlignet med et lignende vanlig produkt, da brukeren vil trenge å betale ekstra for å ha de samme betingelsene.

Jo eldre barnet blir, jo flere produkter vil kunne gis ettersom behovet ikke endres med alderen.

Hvordan søke?

For å søke må du legge inn nettstedet nedenfor, logge deg på med NEM-ID-en din og velge Kommune. Skjemaet må fylles ut, og deretter vil du motta svar i e-Boks.

https://www.borger.dk/familie-og-boern/Udsatte-boern-og-unge/boern-med-handicap

Hvis Kommune har ytterligere spørsmål, vil de kontakte deg direkte før du svarer på søknaden din.

Kommunes kan ha opptil 12 ukers responstid.

Dansk tjenestelov - seksjon 41

Kommunestyret må gi dekning av nødvendige tilleggsutgifter for å gi hjemme for et barn under 18 år med en betydelig og permanent redusert fysisk eller mental evne til å fungere eller en mellomliggende kronisk eller langsiktig lidelse.

For å være kvalifisert for refusjon, Forbrukerne må søke kommunen før du kjøper produktene for å ha sin tidligere godkjenning etter en konkret og individuell vurdering. Hvis kommunen vurderer at forholdene er oppfylt, vil dette bli betraktet som en nødvendig ekstra kostnad og forbrukere vil kunne dekke tilleggsprisen på et tilpasset produkt.

Eksempel
En vanlig kroppsstokk koster DKK 200.
Barnet trenger imidlertid en spesiell kroppsstokk med et sondehull som koster DKK 700.
Hvis det er godkjent, vil refusjonen fra kommunen være av DKK 500.

Dansk tjenestelov - § 112

Kommunestyret må gi støtte for hjelpemidler for personer med permanent svekket fysisk eller mental funksjon, når hjelpemidler:

• Kan avhjelpe de varige konsekvensene av den reduserte funksjonskapasiteten betydelig
• Kan lette deres daglige liv hjemme
• er nødvendig for den berørte personen å utøve et yrke

For å være kvalifisert for refusjon, Forbrukerne må søke kommunen før du kjøper produktene for å ha sin tidligere godkjenning etter en konkret og individuell vurdering. Denne regelen omhandler produktene som barnet ikke trenger under sunne forhold.

Eksempel
Et barn er over 3 år og trenger fortsatt å bruke smekker - noe som ikke ville være normalt i denne alderen.
Kommunen betaler da hele beløpet for utgiftene.

Andre europeiske land

Andre europeiske land har også sosial politikk for å hjelpe funksjonshemmede med å kjøpe spesielle adaptive klær eller utstyr.

For eksempel: Storbritannias regjering lar adaptive klær være kvalifisert for merverdiavgift for innbyggere i Storbritannia som anses som kronisk syke eller funksjonshemmede i Storbritannia, noe som betyr at de vil være i stand til å trekke moms fra våre produkter hver gang de kjøper noe.

Hvem er kvalifisert?
For fulle detaljer om momsfritak i Storbritannia og for å se om du som en bosatt i Storbritannia kvalifiserer for det, kan du gå til HMRCs nettsted - Legg merke til 701-7 merverdiavgift for funksjonshemmede - eller ring HMRCs rådslinje på +44 0300 200 3700.

Bekreft med dine lokale myndigheter hvis du er kvalifisert for ytterligere refusjon eller refusjoner.

Ta kontakt

Trenger du ytterligere veiledning om hvordan du søker om refusjon på Kommune?
Kontakt oss slik at vi kan søke på dine vegne gratis.