Konverteringskurser 2022 - VALE Designs
Gratis frakt til Europa
Gratis retur inntil 30 dager
Få tilskudd - vi søker gratis for deg
Hjelp og FAQ

I Danmark er det slik at hvis en person med nedsatt funksjonsevne søker om tilskudd til hjelpemidler eller merutgifter, kan kommunen velge å avslå søknaden, uavhengig av om personen faktisk er berettiget til tilskuddet.
Søkeren har da to muligheter – enten å gi opp eller å klage på vedtaket og deretter vente på en avgjørelse fra den danske klagenemnda.
Behandlingstiden hos det danske klagekontoret er for tiden 5 måneder (kilde: ast.dk).

Fryktelig lesning

Konverteringskurser som vist i diagrammet under bør gi stof til ettertanke, for det er klart for alle at med så høye konverteringsprosenter, setter folk som trenger hjelp seg fast i systemet vårt.
Sannheten er at vi lever i et land med intensjoner om hvordan vi skal behandle mennesker med spesielle behov, vi har en tjenestelov som skal overholdes og hele tankesettet ble opprinnelig laget i beste mening – selvfølgelig. Men dessverre er sannheten også at mennesker med nedsatt funksjonsevne og deres pårørende ender opp fysisk og psykisk nedbrutt fordi de spør om rettighetene deres og deretter blir mobbet og i verste fall tyrannisert i et offentlig system i årevis.

Kilde: Den danske klagenemndas nummerportal

Sosial- og boligminister Pernille Rosenkrantz-Theil meldte i slutten av januar at i TV-sendingen Go'morgen Danmark (Go' morgen Danmark 30. januar 2023, TV2), at de nå satser på funksjonshemmingsområdet ved å spesialisere saksbehandlerne i kommunene og sentralisere saksbehandlingen.
Handler dette egentlig om saksbehandlernes kompetanse eller skyldes de mange avslagene at saksbehandlere i mange år har blitt diktert av den økonomiske vinklingen som viktigere enn den menneskelige?

Mange borgere har den holdningen at mennesker med nedsatt funksjonsevne kan glede seg over å bo i Danmark, hvor de kan få hjelp, men det de færreste vet er at virkeligheten ofte er en ganske annen. Mange barn og voksne med nedsatt funksjonsevne og deres omsorgspersoner havner i en maktesløshet der de må ta til takke med halve løsninger, selv om det er helt meningsløst og åpenbart betyr at hverdagen ikke henger sammen. Flere og flere bukker derfor under, med det resultat at vi samfunnsmessig trekker mer enn nødvendig inn i offentlig velferd (kilde: tvmidtvest.dk). Hvorfor ikke bruke pengene annerledes og bedre?

Fakta er at 10-15 % av befolkningen vår lider av en funksjonshemming i mindre eller større grad (kilde: danskhandicapforbund.dk) og i tillegg kommer de pårørende som sakte men sikkert får arr på sjelen med årene, så det er en stor gruppe i samfunnet vårt, vi behandler uanstendig og vi kan ikke være klar over det i 2023!

Bevisst feil saksbehandling – uten konsekvenser

Av statistikken nedenfor kommer det frem at det årlig ankes 18-19.000 saker – og her skal vi huske at ikke alle orker eller vet hvordan de skal klage – så tallet bør være mye høyere. Mange har utgifter til juridisk bistand, men uansett får det ingen konsekvenser for kommunen når de taper en sak. Ingen straff for bevisst feil saksbehandling, selv om en borger har sittet i arrest i uker, måneder eller til og med år og ikke har fått den hjelpen de hadde krav på.

Kilde: ast.dk

Foreningen for like vilkår har nettopp satt fokus på at det er et reelt problem i saksbehandlingen generelt. I en kommende rettssak ønsker de å hjelpe 25 familier med samarbeidet med kommunen, fordi alt for mange får problemer (kilde: https://forlige.dk/om-os/undersogelser).

Vi må ha endret den menneskelige holdningen i kommunene og det skal vi bare gjøre ved å sørge for at det økonomiske grunnlaget er på plass. Dersom/når regjeringen ikke legger fram konkrete tiltak, så er det en aksept for dagens betingelser.

Det kan være mange løsninger – men bare økonomiske midler hjelper

Dersom du som innbygger kjører for fort på offentlig vei, må du betale bot og bidrag til offerfond. Vi kunne sett for oss en lignende modell innen funksjonshemming.
Av den viste statistikken kan vi lese at gjennomsnittlig 30,2 % av innbyggerne er enige i at saken ble feil avgjort.
Hvorfor ikke innføre et forelegg på et fast beløp på 25.000 kroner som kommunen skal betale når saken er tapt, samt krav om at de også skal betale innbyggerens omkostninger ved ev. rettshjelp?
Med de viste konverteringsprosentene ville vi da årlig generere et fond på 139 millioner DKK. DKK som kunne brukes til å utvikle funksjonshemningsområdet og vi kunne til og med se for oss en «offerbetaling», men viktigst av alt ville vi gjenopprette menneskelig respekt overfor en minoritetsgruppe som har måttet kjempe for aksept i samfunnet i alt for mange år.

Tina Sørensen
Tagget: Services