Samfunnsansvar hos VALE Designs - VALE Designs
Gratis frakt til Europa
Gratis retur inntil 30 dager
Få tilskudd - vi søker gratis for deg
Hjelp og FAQ

Samfunnsansvar

Hos VALE gjør vi alt vi kan for å handle på en samfunnsansvarlig måte, enten det gjelder miljøet, produksjonsforholdene i Portugal eller forholdene vi har opprettet på vårt kontor og lager i Danmark.

Med det endelige målet om å ha fornøyde kunder og tilby best mulig service, tilstreber vi til et sunt arbeidsmiljø med glade ansatte og pålitelige partnere som stadig ønsker å forbedre seg når det gjelder selskapets sosiale handlinger.

VALEs produksjonsprosess opererer faktisk under den etiske standarden AMFORI Business Social Compliance Initiative, mest kjent som BSCI®, som er et system som hjelper selskaper til å gradvis forbedre arbeidsforholdene og sosiale ytelser i deres egne forsyningskjede gjennom felles etiske retningslinjer.

VALE går inn for åpenhet og transparanse

I alle våre relasjoner bevarer vi en vennlig og imøtekommende tone da vi tror at denne oppførselen styrker ethvert samarbeid mellom enkeltpersoner og øker kundeservicen vår betraktelig som gir glede til mennesker som ofte lever i en tøff verden.

Mål for bærekraftig utvikling (SDGer)

VALE blir styrt av sterke interne verdier og langsiktige mål.
Vår suksess må også være til fordel for det funksjonshindrede samfunnet og påvirke de som gjør en ekstra innsats for å skape livskvalitet for andre i en ofte turbulent og tøff verden. Så snart det er økonomisk levedyktig, skal vi oppnå dette gjennom etablering av et spesielt fond som vil ha følgende mål:

• Å gi midlertidig innledende økonomisk støtte til nye gründere som kommer i gang med sine egne virksomheter - nemlig foreldre til funksjonshindrede barn som ønsker å jobbe som selvstendig næringsdrivende, men som derfor mister retten til utbetaling i etableringsperioden
• Å bygge en utleiehytte tilrettelagt for funskjonshindrede med alle hjelpemidler tilgjengelig inkludert heisanlegg.

Medmenneskeligheten og bærekraften er begge en del av VALEs DNA som aktivt jobber med FNs 17 SDGer - nr. 8, 9 og 12.

Hvert år produseres 62 millioner tonn klær over hele verden. Klesindustrien regnes som en av de mest forurensende i verden, og produksjonen av klær utgjør over 10 prosent av verdens totale utslipp av CO2. Det er enda mer CO2 enn flyreiser og frakt til sammen. VALE opptrer ansvarlig og vurderer alle aspekter i produksjonskjeden for å begrense vårt CO2-utslipp.
Vi jobber etter prinsippene til ‘slow fashion' som betyr at vi produserer begrensede mengder for å unngå overproduksjon og klær av høyere kvalitet i økologiske materialer som vil vare lenger, samtidig som vi jobber fokusert for å unngå avfall. Vi vil gjøre dette de kommende årene gjennom initiativer som 'Upcycling’, ’Zero waste’, ’Take-Back System' og 'Designers remix’.

Vi tar sikte på:

• å være et uavhengig merke
• en vedvarende utvikling styrt av FNs 17 SDGer som tilbyr produkter med best mulig kvalitet og produsert i land som respekterer FNs menneskerettigheter (produsert i Europa) uten å gå på bekostning av arbeidsforholdene, lønningene eller produktkvaliteten
• å vurdere muligheten for å finne arbeid for utsatte mennesker på arbeidsmarkedet når vi må ta strategiske valg angående ansatte i fremtiden
• reinvestere overskudd på å utvikle nye ideer og nye løsninger tilpasset for funksjonshindrede

Du kan lese mer om FNs 17 SDGer her:
17 globale mål

Miljø policy

Hos VALE erkjenner vi at forretningsaktivitetene våre påvirker det naturlige miljøet på flere måter.

Gjennom fortløpende forbedringer, tilstreber vi å minimere de skadelige effektene på miljøet og jordens naturressurser, samtidig som vi ivaretar helse og sikkerhet for våre ansatte.

Alle våre produksjonspartnere er sertifisert med de beste internasjonale standardene i bransjen, og sikrer derfor at de utfører positive tiltak for å minimere både avfall og virkningen av produksjonsprosessene deres på omgivelsene i hele produksjonskjeden.

Zero Waste policy

Hos VALE tar vi klimahandlinger på alvor og tar sikte mot at alle våre kolleksjoner har nullavfallsproduksjon. 'Zero waste' mote refererer til klær som genererer lite eller ingen tekstilavfall i produksjonen. Vår strategi for dette tar sikte på å utdanne og oppfordre til atferdsendring hos den enkelte og bedrifter, hovedsakelig ved å endre forbruket i hele vår produskjonskjede.

Avfallshierarkiet består av tre punkter: REDUSER, GJENBRUK, RESIRKULERING (i rekkefølge etter påvirkning)

Dette betyr at det handler om å redusere og gjenbruke nye ressurser, skape et sirkulært system uten å produsere søppel eller rester i produksjonsstadiet. Med andre ord, gjenbruk av allerede eksisterende varer er betydelig bedre for miljøet vårt enn å produsere helt nye gjenstander fra resirkulerte eller fornybare ressurser.

Basert på dette har VALE implementert flere forbruker-Zero-Waste-handlinger for å minimere avfall under produksjonen:

Optimalisering av skjæringsmønstre: vi optimaliserer alltid våre mønsterkuttprosessene digitalt på en måte som resulterer i minimalt tekstilavfall
Emballasje: alle emballasjeløsningene våre er grønne, og våre kunder kan velge hvordan varene deres blir sendt mellom standard resirkulerte papirbokser eller vår gjenbrukbar emballasjeløsning (RE-ZIP®), som gjør det mulig å redusere CO2-utslippene med 80%, reduserer vannforbruket med 89% og reduserer treforbruket med 93%.

Fra et forbruker-Zero-Waste-synspunkt prøver VALE å eliminere det eventuelle avfallet som normalt vil være i slutten av produktets levetid for et plagg med følgende handling:

Brukt-nettbutikk: alle våre kunder vil kunne videreselge sine brukte plagg på vårt gjenbruktsmarked i vår webshop (fremdeles under utvikling ...)