Offentlige subsidier for mennesker med nedsatt funksjonsevne - VALE Designs
Gratis frakt til Europa
Gratis retur inntil 30 dager
Få tilskudd - vi søker gratis for deg
Hjelp og FAQ

Funksjonshemming skal aldri være et hinder for å ha samme livskvalitet som alle andre. Derfor er det viktig å kjenne til og forstå alternativene dine når det gjelder å få refusjon fra staten.

Det offentlige tilskuddet til kjøp av tilpassede klær er en viktig måte å sikre at alle har lik tilgang til kvalitetsprodukter og hjelpemidler, uavhengig av egen forutsetning. Selve søknadsprosessen er ikke spesielt komplisert. Dokumentasjon på ønsket hjelpemiddel og behovet for det skal selvsagt legges frem, men bortsett fra det er det en relativt enkel prosess.

Hvem kan søke?

Du kan kontakte kommunen på telefon eller e-post. Det er like gyldig som å gå via borger.dk:
https://www.borger.dk/familie-og-boern/Udsatte-boern-og-unge/boern-med-handicap

Tjenesteloven - Offentlig tilskudd

I Danmark beskriver tjenesteloven to mulige tilskudd:

  • Seksjon §41: kommunestyret skal sørge for dekning av nødvendige merutgifter til hjemmehjelp til barn under 18 år med betydelig og varig nedsatt fysisk eller psykisk funksjonsevne eller en inngripende kronisk eller langvarig lidelse.
  • Seksjon §112: de gemeente må verktøyet subsidizeren for personen med et birlivende fysisk eller mentalt handikap

Andre europeiske land

Andre europeiske land har også sosialpolitikk for å hjelpe funksjonshemmede med å kjøpe spesialtilpassede klær eller utstyr.

Du kan lese mer om hvordan du søker om offentlig tilskudd på vår dedikerte side nedenfor:
→ Offentlig Tilskudd

Hugo Perdigao
Tagget: Services